Trump đã rút tất cả quyền lợi của Obama trị giá lên đến 2.1 Tỷ USD trong 20 năm tới?

Không có gì ngạc nhiên khi Obama ghét Tổng thống Trump. Đặc biệt là khi ngay cả Snopes cũng sẽ xác minh như vậy. Snopes (trang kiểm chứng tin) đã xác thực rằng Tổng thống Donald Trump đã gửi cho Obama một hóa đơn cho tất cả các kỳ nghỉ mà ông đã đi kể từ khi rời nhiệm sở ….

Trước khi Obama rời nhiệm sở, ông đã sắp xếp với Bộ Ngoại giao cho một loạt các “chuyến thăm chính thức” tới nước ngoài trong vòng 20 năm tới. Tổng thống Donald Trump sau đó đã gửi cho Barack và Michelle Obama một hóa đơn trị giá 2,1 tỷ đô la để trả nợ cho chính phủ cho tất cả những kỳ nghỉ này.

Khi một chuyến đi là vì mục đích chính trị hoặc không chính thức, tổng thống và đệ nhất phu nhân có trách nhiệm trả tiền cho chỗ ở, thức ăn và các chi phí liên quan khác của họ, theo Dịch vụ Nghiên cứu của Quốc hội. Họ cũng chi trả một số chi phí cho vé máy bay.

Sử dụng tiền từ Văn phòng thăm và nghỉ lễ của Tổng thống, Obama đã lên kế hoạch sử dụng 2,1 tỷ đô la trong các kỳ nghỉ miễn phí cho ông và tối đa 24 thành viên trong gia đình ông cùng với nhân viên cho đến năm 2036.

Ông sẽ có những chuyến du ngoạn, nhưng tất cả sẽ không xảy ra cho đến khi Tổng thống Trump hủy bỏ tất cả. Trump, người luôn tìm cách tiết kiệm tiền, đã được tặng một cuốn sổ cái chứa tất cả các kế hoạch và chi phí du lịch của Obama.

Sổ cái được tìm thấy bởi một trong những công nhân mà Tổng thống Trump thuê từ bên ngoài nhân viên Nhà Trắng. Tổng thống Trump đã ngay lập tức hủy bỏ các kế hoạch và thu hồi tất cả các điệp viên Mật vụ dự kiến bảo vệ Obama ở bất cứ nơi nào bên ngoài Hoa Kỳ.

Obama cũng đang đối mặt với một thách thức mới dưới bàn tay của Tổng thống Trump. Họ sẽ phải trả nợ cho chính phủ cho tất cả những kỳ nghỉ không phải là hoạt động chính thức của nhà nước.

About The Crooked Obamas

No wonder the Obamas hate President Trump.

Good news is always sweet, especially when even Snopes will verify the same. Snopes says our President Donald Trump did indeed send Obama a bill for all the vacations he has gone on since leaving office….

It’s no wonder ex-President Obama’s last speech went after President Trump. Obama’s recent speeches are not to support his Democrat party, they are to slam President Trump for taking away the Obamas taxpayer-paid planned vacations for the next 20 years! President Trump cancels their vacations, and refunds the money to the American taxpayers.

Again…This was verified on Snopes as being true.

PRESIDENT TRUMP JUST ENDED THE OBAMA’S VACATION SCAM!

Ex-President Obama was going to stick us for $2.1 billion or so. Before Obama left office, he arranged with the State Department for a series of “official visits” to foreign countries spanning the next 20 years. Using funds from the Office of Presidential Visits and Vacations, Obama was planning to use what would have been $2.1 billion in free vacations for him and up to 24 members of his family plus staff and even a dog sitter until the year 2036. He would have, that is, until President Trump put a stop to it. Trump, who is always looking for ways to save money, was presented with a ledger that contained all of the Obama’s travel plans and expenses. The ledger was found by one of the workers President Trump hired from outside the typical White House staff. President Trump immediately canceled the plans and recalled all Secret Service agents scheduled to protect the Obamas anywhere outside of the United States. The Obama’s are also facing another new challenge at the hands of President Trump. They’re going to have to repay the government for all of those vacations that weren’t official state business.

The bill, after some small allowances for days that were possibly work related, is for $214 million. Of the 692 days the Obama’s spent on vacation, almost none included any work at all. They ate, slept, and golfed And, Michelle was given shopping allowances from the Office of Discretionary Gifting Funds, which is supposed to be used to buy presents for visiting dignitaries.

Feel free to share this with everyone in your email list. Many Americans will appreciate to know this hidden facts.
Yea, President Trump! We love what you do and for what you stand for!

P.S.. Michelle’s mother, who took care of the granddaughters for all 8 years was GETTING PAID! And NOW she is getting a pension of $13,000 a month for the rest of her life.

Theo FB Omega Le