Trump nói thẳng: “Tự cô lập mình, isolation, là do Trung Quốc quyết định”

Ông Mike Pompeo nói câu xanh rờn dẫn trên, hàm ý không phải do Mỹ cô lập Bắc Kinh, mà hết thảy là tùy nơi Bắc kinh.
Họ Tập ưng sao thì ông Trump ổng chìu!

Số là WHO công bố dịch virus Corona “tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu”, nhưng không khuyến nghị cắt đứt sự đi lại với China. Ông Trump chơi tới luôn, ra lịnh: tạm stop, không cho người Mỹ nào bay qua bay lại giao dịch với China hết ráo!
Bắc Kinh tức điên lên, chỉ trích Mỹ (cùng với Mỹ có một số nước bắt chước mần theo) tạm ngừng mọi chuyến bay tới China.

Ông Trump ủy thác cho Mike Pompeo nói thẳng: Mỹ vẫn mong muốn mần ăn với Tàu, nhưng thủng thẳng, bởi vì sức khỏe dân Mỹ thì tạm stop thôi, chớ không phải isolate với Tàu.

Mà cũng bởi Tàu không cho phái đoàn y tế Mỹ qua Vũ Hán kiểm tra, muốn cái sự isolation “cô lập mình ên” thì… Mỹ không ép. Tàu múa gậy sân nhà rã rời tay chân, ráng chịu.
————————–————————–————————-
(hình ảnh: Ông Mike Pompeo đứng cách Vương Nghị một quãng, chắc là… sợ họ Vương nói văng nước miếng chứa virus Corona?)

Theo Nguyễn- Chương Mt