Trump sẽ cắt viện trợ những nước ủng hộ TQ, VN sẽ ra sao?

Ông Trump đang chuẩn bị một cuộc đại thay đổi trong chính sách viện trợ quốc tế, theo đó mục tiêu hàng đầu là cắt viện trợ tất cả những nước ủng hộ Trung quốc. Ngoài ra những nước chống lại Mỹ hoặc gây khó cho Mỹ cũng đều bị xem xét cắt viện trợ.

Và không chỉ những nước không ủng hộ Mỹ mà cả những nước không ủng hộ đồng minh của Mỹ cũng sẽ vào tầm ngắm.

Song song đó, Mỹ sẽ ưu tiên viện trợ cho các đồng minh, quốc gia bạn bè, quốc gia hỗ trợ những mục tiêu của Mỹ.

Từ khi tranh cử, ông Trump đã hứa với cử tri Mỹ sẽ xem xét lại chính sách viện trợ nước ngoài của Mỹ. Sau khi nắm quyền ông đã thực hiện lẻ tẻ chính sách này nhưng giờ đây ông muốn làm một cuộc đại thay đổi.

Vào thời Obama, chính sách viện trợ áp dụng cho cả những nước thù địch với Mỹ nhưng nay điều đó sẽ lùi vào quá khứ.

Điều đáng lưu ý là trong kế hoạch, chỉ có tên nước Trung quốc là được chỉ đích danh.

Liên quan đến việc Trump cắt viện trợ các nước thân Trung, khiến nhiều người lo ngại cho tương lai Việt Nam. Như một số người đồn đoán, VN thân TQ không có nhu cầu giải thoát. Nếu VN giữ vững lặp trường này, với quyết định cứng rắn của Trump, tương lai VN sẽ đi về đâu? Thật quan ngại.

(Nguồn: FB Trần Đình Thu)

Bài viết liên quan