Trung Quốc b.ắ.t đầu rút quân khỏi bãi Tư Chính vì hải quân Việt Nam kiên quyết đẩy đuổi?

Nếu đúng như vậy, căng thẳng có vẻ đang dịu đi và giảm dần cường độ, căng thẳng, được hiểu chủ trương, đường lối và cách ứng x,ử ngoại giao mềm dẻo của Việt Nam đối với các cường quốc xem ra đã có hiệu quả, nên đã không dẫn đến nguy cơ xung đột về “quân sự – kinh tế – chính trị “, rõ ràng, VN đang làm thất bại â.m m.ư.u của Trung Quốc, mà xa hơn nữa là cả của người Mỹ, nhân cơ hội này “đục nước béo Cò” nhằm khuấy đảo biển Đông gây khó khăn thêm cho VN trong giải quyê’t vụ việc tại bãi Tư Chính.

Vấn đề, bãi Tư Chính hôm nay và cả biển Đông (xưa và nay) VN đã giải quyê’t rất bài bản, đường đi nước bước rất cẩn trọng và có lý, có tình đã được cả thế giới này ghi nhận, vì thế, có thể thấy, VN là một đất nước yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm với sự bình yên của thế giới đã khiến.

Vị thế, uy tín của Việt Nam trên bình diện quốc tế ngày càng được nâng cao, và cũng cần được hiểu vị trí, tầm q.u.a.n t.r.ọ.n.g của VN trên bàn cờ chiê’n lược của các cường quốc trong vấn đề chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông đã được thế giới quan tâm và ủng hộ, động thái tích cực này đã ngăn chặn nguy cơ bá quyền và chủ nghĩa bành trướng, đồng thời sự p.h.á h.o.ạ.i của các thế lực thù địch trong và ngoài nước trên các mặt trận “kinh tế – xã hội – ngoại giao” đã bị thất bại!

Nguồn FB Nguyễn Kim Khanh

DMCA.com Protection Status