Trung Quốc chế tạo virus Corona để làm vũ khí sinh học?

Wuhan Instutute of Virology – đây là Viện Nghiên Cứu Vi Trùng Học ở Vũ Hán, Trung Quốc. Viện Nghiên Cứu này thuộc Quốc Phòng Trung Quốc – Theo người viết nghĩ con virus Corona “Mình Người, Đuôi Dơi” này là do Trung Quốc tự chế.

Tại sao mình nghĩ như vậy là có lý do! Con Virus Corona của giống DƠI chưa từng gây nhiễm cho người mà nó chỉ gây nhiễm cho GÀ và các súc vật khác.

Theo mình thì Trung Quốc lấy con SARS rồi đổi cấu trúc RNA và chuổi amino acid sequence. TQ nối những phần nhỏ của (protein) peptides trong khoản cách 2-50 anino acid rồi tạo thành chuổi protein chứa 50+ amino acid.

Con SARS lây người sang người, trong khi đó con Corona Virus của Dơi (nguy hiểm hơn) lây từ thú sang thú – Trung Quốc sửa phần RNA của Corona Dơi nối với con Sars thành con Vũ Hán. Đây là lý do vì sao cấu trúc của con Vũ Hán giống hệt con virus của dơi.

Vì lý do biến đổi này nên con Virus Vũ Hán khó có thể trị được – Vaccine trước đây chế tạo cho con SARS trở thành vô tác dụng và Vaccine chế trị cho Virus Dơi, dành cho cho súc vật cũng trở thành vô giá trị.

Mình nói cho các bạn hiểu đây là loại virus do người tự chế ra chứ nó không nằm trong thiên nhiên.

Có thể Trung Quốc chế ra con virus này – muốn sử dụng con Vũ Hán để làm vũ khí sinh học – nhưng không hiểu sao nó lại lọt ra ngoài!

Trung Quốc tự hại mình chứ chẳng có trời đất nào làm hại người dân TQ cả!

(Nguồn: FB Thuy Trang Nguyen)

Từ khóa:
Bài viết liên quan