Trúng thầu theo “kịch bản” quen thuộc, Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thành Hưng Yên là sân sau của ai?

Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thành Hưng Yên trúng hàng chục gói thầu trên địa bàn huyện Kim Động, Khoái Châu,Ân Thi, thị xã Mỹ Hào, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên trong “vỏn vẹn” 1 năm với tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu thấp, có dấu thiệu thông thầu, gian lận hồ sơ dự thầu.

Báo Nhà báo và Công luận nhận được phản ánh của bạn đọc vềviệc, Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thành Hưng Yên từ tháng1/2020 đến tháng 1/2021 đã trúng liên tiếp 12 gói thầu xâydựng lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tại các huyện: KimĐộng, Khoái Châu, Ân Thi, Thị xã Mỹ Hào và Sở Nông nghiệp &Phát triển nông thôn, với tỉ lệ tiết kiệm sau đấu thầu rất thấp, códấu hiệu của việc thông thầu, gian lận hồ sơ dự thầu.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thành Hưng Yên (viết tắt là Công ty Tiến Thành Hưng Yên) được thành lập vàotháng 2/2015 nằm trên địa bàn thôn Phú Cường, xã NhuếDương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên có người đại diệnpháp luật là ông Nguyễn Công Tiến.

Dù mới thành lập được vài năm, nhưng Công ty Tiến ThànhHưng Yên đã nổi lên như một siêu nhà thầu – đấu đâu trúng đóđặc biệt tại địa bàn huyện Khoái Châu và Kim Động. Có những tháng, nhà thầu này được công bố trúng đến 5 gói thầu.

Đáng chú ý, những gói thầu do Công ty Tiến Thành Hưng Yên trúng thầu đều do các công ty tư vấn “thân quen” mời thầu.Những công ty tư vấn này lại là “mối ruột” của các chủ đầu tưmà mỗi khi Công ty Tiến Thành Hưng Yên tham gia đấu thầu thì “mặc định” trúng.

Cụ thể, các công ty tư vấn là: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Yên (có địa chỉ tại Khu dân cư mới, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Đức Hùng. Công ty này đứng ra mời 5 gói thầu, Công ty Tiến Thành Hưng Yên tham gia đấu thầu và trúng cả 5 gói. Trong đó có các chủ đầu tư là: UBND xã Hùng An, UBND xã Thọ Vinh, UBND thị trấn Ân Thi, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Kim Động.

Cụ thể, gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm: Chi phí xây dựng + Chi phí hạng mục chung) thuộc dự án Xây dựng các phòng học chức năng – Trường tiểu học xã Hùng An. Giá gói thầu 3.024.299.000 VND; giá trúng thầu: 3.013.175.000 VND.

Tiết kiệm sau đấu thầu: 11.124.000 VND. Gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm: Chi phí xây dựng + Chi phí hạng mục chung) thuộc dự án Xây dựng nhà văn
hóa thôn Quang Tiến, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động. Giá gói thầu 1.726.499.000 VND; Giá trúng thầu: 1.719.591.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 6.908.000 VND.

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm: Chi phí xây dựng + Chi phí hạng mục chung) thuộc dự án Xây dựng nhà văn hóa thôn Bắc Nam Phú, xã Thọ Vinh huyện Kim Động. Giá gói thầu: 1.624.456.000 VND. Giá trúng thầu 1.619.195.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 5.261.000 VND. Gói thầu: Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Bao gồm: Chi phí xây dựng + Chi phí hạng mục chung) thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi (Đoạn từ ngã ba giáp nhà ông Long đến nhà ông Oai thôn Thổ Hoàng).

Giá gói thầu: 2.042.197.000 VND. Giá trúng thầu: 2.031.979.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 10.218.000 VND. Gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trên địa bàn huyện Kim Động – đoạn tuyến từ ĐH.73 (thuộc xã Đồng Thanh, huyện Kim Động) đến điểm nối với ĐH.59B (xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trên địa bàn huyện Kim Động – đoạn tuyến từ ĐH.73 (thuộc xã Đồng Thanh, huyện Kim Động)đến điểm nối với ĐH.59B (xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu).

Giá gói thầu: 9.770.311.000 VND. Giá trúng thầu 9.757.150.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 13.161.000 VND. Công ty thứ hai là, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng HYC (có địa chỉ tại Đội 15, thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Vĩnh Long. Công ty này đứng ra mời 5 gói thầu, Công ty Tiến

Thành Hưng Yên tham gia đấu thầu và trúng cả 5 gói. Cụ thể: Gói thầu Thi công xây dựng công trình Xây dựng nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ thôn Quan Xuyên, xã Thành Công thuộc dự án Xây dựng nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ thôn Quan Xuyên, xã Thành Công, huyện Khoái Châu. Giá gói thầu: 2.090.899.000 VND. Giá trúng thầu: 2.080.494.000 VND.

Tiết kiệm sau đấu thầu: 10.405.000 VND. Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Xây dựng nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ thôn Sài Quất, xã Thành Công thuộc dự án: Thi công xây dựng công trình Xây dựng nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ thôn Sài Quất, xã Thành Công, huyện Khoái Châu. Giá gói thầu: 1.860.788.000 VND; Giá trúng thầu: 1.851.420.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 9.368.000 VND. Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Nhuế Dương (Đoạn 1 từ ĐH.59 đến đầu làng Quan

Xuyên; Đoạn 2 nối từ đường làng Quan Xuyên đến đầu làng thôn Sài Quất) thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu (Đoạn 1 từ ĐH.59 đến đầu làng Quan Xuyên; Đoạn 2 nối từ đường làng Quan Xuyên đến đầu làng thôn Sài Quất). Giá gói thầu: 6.089.537.000 VND. Giá trúng thầu: 6.075.504.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 14.033.000 đồng. Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường THCS xã Đại Tập thuộc dự án: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường THCS xã Đại Tập, huyện Khoái Châu. Giá gói thầu 4.908.892.000 VND. Giá trúng thầu: 4.899.456.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 9.373.000 VND.

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường THCS xã Thành Công thuộc dự án: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường THCS xã Thành Công, huyện Khoái Châu. Giá gói thầu: 5.010.464.000 VND. Giá trúng thầu 4.999.656.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 10.808.000 VND. Đối với 5 gói thầu trên do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng HYC mời thầu và Công ty TNHH Tiến Thành trúng thầu theo hình thức đấu thầu trực tiếp thì chỉ trong 2 tháng là tháng 12/2019, tháng 1/2020. Công ty Tiến Thành Hưng Yên được liên tiếp công bố trúng 5 gói thầu này và Chủ đầu tư là UBND các xã Thành Công, Nhuế Dương, Đại Tập (huyện Khoái Châu) đã ra các văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty thứ ba là, Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thanh (thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên), người đại diện pháp luật là ông Đỗ Đức Thanh. Công ty này đứng ra mời 2 gói thầu, Công ty Tiến Thành Hưng Yên tham gia đấu thầu và trúng cả 2 gói. Cụ thể, gói thầu: Thi công xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Cẩm Xá (đoạn từ ngã ba thôn Cẩm Quan đến chợ Đầm) thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (đoạn từ ngã ba thôn Cẩm Quan đến chợ Đầm). Giá gói thầu: 5.761.853.000 VND. Giá trúng thầu: 5.761.834.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 19.000 VND.

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Xây dựng nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng trường THCS xã Thọ Vinh. Giá gói thầu: 5.580.249.000 VND; Giá dự thầu: 5.578.084.059,188 VND. Giá trúng thầu: 5.578.084.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 2.165.000 VND. Một gói thầu khác do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên là Chủ đầu tư đó là gói thầu số 1: Làm hàng rào bảo vệ khu sản xuất (loại 2 và loại 3). Giá gói thầu 2.666.044.000 VND. Công ty Tiến Thành Hưng Yên trúng thầu với giá: 2.658.005.000 VND. Tiết kiệm sau đấu thầu: 8.039.000 VND. Có thể nói, việc đấu thầu nhằm hướng đến mục tiêu tiết kiệm ngân sách thông qua đấu thầu để nâng cao hiệu quả của đồng vốn. Nhìn từ thực tế những gói thầu trên có thể thấy rằng, việc Công ty Tiến Thành Hưng Yên trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp, có gói thầu lên đến gần 6 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm “vỏn vẹn” 19.000 VND khiến dư luận nghi ngờ về hiệu quả thông qua đấu thầu.

Dư luận cũng đặt ra câu hỏi, liệu rằng có dấu hiệu lợi ích giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cùng nhà thầu là Công ty Tiến Thành Hưng Yên thì doanh nghiệp này mới trúng được hàng loạt gói thầu với con số tiết kiệm siêu thấp như vậy? Phải chăng Công ty Tiến Thành Hưng Yên đang là sân sau của ai đó mới có thể liên tiếp trúng thầu?

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu, thực tế, qua thống kê kết quả lựa chọn nhà thầu nhiều gói thầu xây lắp trong những năm qua, số lượng gói thầu có giá trúng thầu sát giá gói thầu còn phổ biến ở nhiều địa phương. Và trong những gói thầu này, nhà thầu trúng thầu thường là các nhà thầu “quen” với chủ đầu
tư/bên mời thầu, với tần suất trúng thầu rất lớn.

Trong quá trình tìm hiểu về Công ty Tiến Thành Hưng Yên, phóng viên đã đến khảo sát tại các dự án do Công ty này trúng thầu thi công và nhận thấy hàng loạt vi phạm trong an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, vi phạm về sử dụng nhân sự… Hiện một số gói thầu mà Công ty Tiến Thành Hưng Yên trúng thầu đang bị cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên tiến hành thanh kiểm tra.

Tuy nhiên, quá trình làm việc với lãnh đạo một số UBND xã trên địa bàn huyện Kim Động, huyện Khoái Châu là chủ đầu tư của các gói thầu mà Công ty Tiến Thành Hưng Yên trúng thầu. Phóng viên đã không nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin, ngược lại, các chủ đầu tư còn có biểu hiện bao che, xuê xoa cho nhà thầu. Báo

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Theo Công luận