Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP HCM: Không nên suy diễn từ đâu đại biểu Quốc có 2,5 triệu USD mua quốc tịch

Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo chiều nay 1/9, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP HCM nói rằng “Chúng ta tôn trọng lời của ông Phạm Phú Quốc là do tài sản gia đình. Không nên mở vấn đề đi xa quá”.

Ông Khuê cũng đề nghị mọi người không nên suy diễn từ đâu đại biểu Phạm Phú Quốc có 2,5 triệu USD để mua quốc tịch Cộng hoà Cyprus.

Với câu hỏi “trong giai đoạn chuyển giao trước khi làm Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận, ông Quốc đang bị kỷ luật về mặt Đảng thì có được bổ nhiệm hay không”, ông Khuê cho biết việc này đang giao Sở Nội vụ kiểm tra các mốc thời gian để xem việc đề bạt ông Quốc đã thực hiện chặt chẽ chưa.

Về vấn đề này, ông Khuê nói thêm “Không ai toàn bích cả, không sơ suất chỗ này cũng hạn chế chỗ kia, nếu vì anh bị kỷ luật mà không xem xét bổ nhiệm nữa thì cực đoan quá”.

 

DMCA.com Protection Status