TT Nguyễn Xuân Phúc: “Cái lạnh Hà Nội dường như bị xóa tan bởi hơi ấm của 2300 Đại biểu”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có phát biểu như thế để khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 vào sáng 10-12-2020.

“Ngày nay, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước ta có được là kết tinh của nhiều phong trào thi đua sôi nổi, bao gồm cả những cống hiến và hi sinh thầm lặng ở mọi cấp, mọi ngành, mọi tầng lớp xã hội”, Thủ tướng nói và bày tỏ “cái lạnh của mùa đông Hà Nội dường như đã bị xóa tan bởi hơi ấm của 2.300 đại biểu về dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X hôm nay”.

Mạng báo Tiền Phong dẫn lời ông Phúc cho biết, thời điểm này, trong khi nhiều nước trong khu vực và trên thế giới bị rơi vào suy thoái sâu, Việt Nam là nền kinh tế vẫn duy trì được tăng trưởng dương.

Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, giảm thiểu số người chết và những thiệt hại về kinh tế, an sinh xã hội được bảo đảm, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả ấn tượng.

“Từ đây chúng ta hiểu thêm rằng, mức độ thành công được xác định không chỉ bởi những gì chúng ta đã đạt được, mà bởi cả những trở ngại chúng ta đã vượt qua”, Thủ tướng nói.

Bài viết liên quan