TT Trump ký lệnh trừng phạt các nước không cho công dân hồi hương vì Covid-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia đang từ chối hoặc trì hoãn cho các công dân của họ nhập cảnh một cách vô lý trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

“Các quốc gia từ chối hoặc trì hoãn nhập cảnh một cách vô lý đối với các công dân, chủ thể hoặc cư dân của họ từ Mỹ trong đại dịch đang diễn ra do SARS-CoV-2 gây ra những rủi ro sức khỏe cộng đồng không thể chấp nhận được đối với người Mỹ. Nước Mỹ phải hồi hương những người nước ngoài vi phạm luật pháp Mỹ”, ông Trump cho trong một bản ghi nhớ ban hành vào cuối ngày 10/4 (giờ Washington).

Theo bản ghi nhớ, Bộ trưởng Ngoại giao dự kiến ​​sẽ thông qua và khởi xướng một kế hoạch áp dụng các biện pháp trừng phạt thị thực được quy định trong mục 243 (d) của INA [Đạo luật Di trú và Quốc tịch], không muộn hơn 7 ngày sau khi nhận được thông báo từ Bộ trưởng An ninh Nội địa.

Bản ghi nhớ cũng nêu rõ rằng các biện pháp trừng phạt đã được áp dụng có thể “không còn được áp dụng nếu Bộ trưởng An ninh Nội địa thông báo cho Bộ trưởng Ngoại giao rằng một quốc gia đã nối lại việc chấp nhận công dân mà không có sự chậm trễ vô lý”. Bản ghi nhớ sẽ có hiệu lực đến ngày 31/12/2020, trừ khi được gia hạn.

Sức khỏe cộng đồng