Tự kiểm tra, Bộ Giao thông Vận tải “không phát hiện tham nhũng” trong 5 năm qua

Sau khi tự kiểm tra và thanh kiểm tra trong giai đoạn 5 năm qua, Bộ GTVT chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng tại các đơn vị, theo kết luận trong báo cáo công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn từ 2016-2020 của Bộ GTVT vừa được công bố.

Cũng trong báo cáo, Thanh tra Bộ GTVT đã theo dõi xử lý 233 kết luận, xử lý về kinh tế số tiền gần 82 tỷ đồng từ các cá nhân và tổ chức vi phạm.

Bộ cũng kiến nghị thu hồi ngân sách gần 40 tỷ đồng, thu hồi về quỹ đơn vị hơn 2,4 tỷ đồng, kiến nghị xử lý kỷ luật cá nhân 9 người. Khiển trách và luân chuyển một lãnh đạo Bộ để xảy ra tham nhũng tại đơn vị trực thuộc.

Trước đây, vào năm 2012, Ngân hàng Thế giới và Thanh tra Chính phủ thực hiện một nghiên cứu cho thấy, ngành GTVT đứng thứ 5 trong tổng số 22 ngành có hành vi tham nhũng diễn ra phổ biến nhất.

Bộ GTVT cũng xử lý trách nhiệm của 1 người đứng đầu đơn vị trực thuộc bộ để xảy ra việc tham nhũng tại đơn vị trực thuộc. Mức xử lý khiển trách và luân chuyển đi đơn vị khác (tại Cục Đường thuỷ nội địa).

Bộ GTVT đánh giá, kết quả phòng, chống tham nhũng đã được sự đồng tình ủng hộ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng còn chưa thường xuyên, đội ngũ thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng chưa chuyên nghiệp, đa số kiêm nhiệm. Công tác phát hiện tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng còn hạn chế…

Điều này do người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Còn tâm lý ngại va chạm, đùn đẩy, né tránh khi xử lý vụ việc liên quan tới tiêu cực, tham nhũng.

Bộ GTVT đánh giá những lĩnh vực do bộ quản lý tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực, lãng phí dễ xảy ra tham nhũng như: quản lý đầu tư xây dựng, quản lý thu chi ngân sách, quản lý trạm thu phí; kiểm tra tải trọng, đăng kiểm phương tiện; đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe; duy tu nạo vét luồng sông, luồng biển…

Do đó, thời gian tới công tác phòng, chống tham nhũng được Bộ GTVT xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ, với phương châm: không có vùng cấm, không có ngoại lệ; không có đặc quyền, đặc lợi.

Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020, trong sử dụng ngân sách, khâu lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán đã tiết kiệm hơn 29,8 tỷ đồng; tiết kiệm hơn 266 tỷ đồng trong chi cho hoạt động quản lý hành chính và của các đơn vị khác; tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng trong mua sắm, sửa chữa phương tiện đi lại; tiết kiệm hơn 111 tỷ đồng từ thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ cho các đơn vị…

Nhóm công việc được Bộ GTVT tiết kiệm nhiều nhất là đầu tư xây dựng cơ bản. Cụ thể, trong thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán tiết kiệm hơn 2.598 tỷ đồng; qua đấu thầu tiết kiệm hơn 4.981 tỷ đồng; thực hiện đầu tư, thi công tiết kiêm được khoảng 6 tỷ đồng; qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán tiết kiệm được khoảng 18 tỷ đồng. Tại khối doanh nghiệp tiết kiệm được hơn 24.000 tỷ đồng.

Bài viết liên quan