Từ tháng 12/2020, ngành thuế được giao dữ liệu giao dịch ngân hàng của cá nhân

Theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, thông tin tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch của từng người nộp thuế sẽ được ngân hàng thương mại cung cấp, cập nhật hàng tháng kể từ ngày 5/12/2020.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa ký ban hành Nghị định 126 hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12 tới, trong đó quyền can thiệp của cơ quan quản lý thuế là một trong những nội dung cần lưu ý.

Khoản 2, Điều 30 Nghị định quy định các thông tin về tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế, gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo Mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản sẽ được ngân hàng thương mại cung cấp cho cơ quan quản lý thuế, cập nhật hàng tháng trong 10 ngày của tháng kế tiếp.

Nghị định 126 cho phép ngành thuế nắm thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của các cá nhân nhằm kiểm soát việc thu thuế thương mại điện tử. (Ảnh minh họa: PrasongTakham/Shutterstock)

Các thông tin chi tiết như các thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch… ngân hàng thương mại cũng phải có trách nhiệm cung cấp theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan thuế.

Điều này được cho là “để phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế”.

Trong quy định nêu cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin.

Thu ngân sách giảm sâu, tổng tiền thuế nộp ngân sách vẫn vượt 17,6% so với cùng kỳ

Khoản 3 nêu các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung cấp ở nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam (gọi chung là nhà cung cấp ở nước ngoài).

Cụ thể, sau khi xác định nhà cung cấp ở nước ngoài chưa đăng ký, kê khai, nộp thuế, Tổng cục Thuế sẽ thông báo cho ngân hàng thương mại, tổ chức trung gian thanh toán để các đơn vị này xác định tài khoản giao dịch và khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế.

Nếu cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ hoặc các hình thức khác mà ngân hàng thương mại, tổ chức trung gian thanh toán không thể thực hiện khấu trừ, nộp thay, thì các đơn vị này phải theo dõi số tiền chuyển cho các nhà cung cấp ở nước ngoài, và định kỳ hàng tháng gửi về Tổng cục Thuế.

TrithucVN