Tuần này, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Thủ tướng và Chủ tịch nước

Trong tuần này, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; miễn nhiệm Thủ tướng và Chủ tịch nước.

Theo chương trình kỳ họp, ngày 29/3 và sáng 30/3, Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao.

Tuần này, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Thủ tướng và Chủ tịch nước

Phiên thảo luận được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Cuối giờ sáng 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau đó, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về việc miễn nhiệm này.

Sang buổi chiều 30/3, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp đến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sáng ngày 31/3, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ ngay sau đó.

Tiếp đó, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Sau đó, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về việc miễn nhiệm này.

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp theo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Việc bầu các nhân sự này bằng hình thức bỏ phiếu kiến diễn ra vào sáng 1/4.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Luôn phấn đấu gương mẫu, giản dị, khẳng định vị thế của người lãnh đạo cao nhất của Đảng

Từ 16h30 chiều 1/4, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về việc miễn nhiệm này.

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín vào sáng 2/4.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước. Việc miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín được tiến hành vào chiều 2/4.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước ngay sau đó.

Sau hai ngày nghỉ cuối tuần này, đến sáng 5/4, các vị đại biểu bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước. Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ vào sáng 5/4.

Tiếp đó, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng. Tân Thủ tướng tuyên thệ chiều 5/4 sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố.

Trong tuần, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); thảo luận tại hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp 11, dự kiến Quốc hội sẽ làm việc trong 12 ngày, trong đó dành 7 ngày để tiến hành công tác nhân sự, xem xét, phê chuẩn, kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của bộ máy nhà nước.

Quốc hội xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao trong bộ máy Nhà nước để ổn định về mặt tổ chức và cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trên cơ sở đó, kiện toàn Hội đồng Bầu cử quốc gia để tiếp tục chỉ đạo công tác bầu cử.

Trước đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại kỳ họp 11, lần đầu tiên, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch nước.

Vì vậy, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng trước, sau đó mới tiền hành miễn nhiệm Chủ tịch nước để tránh chuyện “Thủ tướng miễn nhiệm mình”.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bài viết liên quan