Tướng Phan Văn Giang được bầu vào BCT là điểm sáng của đại hội 13 hợp với lòng dân và lòng quân cả nước

Vậy là chuyện bầu bán trong đảng của bác cả Trọng đã kéo rèm. Chúc mừng tướng Giang!

Trong danh sách 18 uỷ viên BCT mới tôi đặc biệt quan tâm tới tướng Phan Văn Giang. Ông là lính chiến nhiều năm ở mặt trận phía bắc. Việc khả năng ông sẽ là bộ trưởng QP tổng chỉ huy quân đội rất có ý nghĩa khi Đất nước đang đối diện với khủng hoảng Biển Đông mà kẻ gây hấn là giặc phía bắc kia.

Việc tướng Giang được chọn là trường hợp đặc biệt và được bầu vào BCT có thể nói là một điểm sáng của đại hội 13 hợp với Lòng Dân và Lòng Quân cả nước.

Là công dân, tôi xin gửi vài lời đến tướng Giang, hãy luôn chứng tỏ khí phách, bản lĩnh của người lính trận. Chúng ta nhu nhược sợ hãi, kẻ thù xâm lược sẽ lấn tới. Nhân Dân VN không bao giờ chấp nhận sự ô nhục.

Hãy tin vào sức mạnh của Nhân Dân!

Sáng hôm 27/1 Thượng tướng Phan Văn Giang Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trình bày bản tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Đại hội XIII của Đảng.

Trong tham luận của mình, Thượng tướng Phan Văn Giang tập trung nhấn mạnh vào công tác củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, cũng như mục tiêu tiếp tục tập trung vào việc xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Theo Thượng tướng Phan văn Giang, trong nhiệm kỳ vừa qua, đất nước Việt Nam nói chung và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trong tình hình đó, việc xây dựng lực lượng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân đã được lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Quân đội đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quân đội Việt Nam luôn sẵn sàng cho mọi tình huống, sức mạnh, trình độ, khả năng chiến đấu được nâng cao.

Với quyết tâm cao như thế này có lẽ Tướng Giang được bầu vào BCT là điểm sáng của đại hội 13 hợp với lòng dân và lòng quân cả nước.

Bài viết liên quan