Tướng Quân đội Việt Nam báo cáo về bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông tại Đại hội Đảng 13

Việt Nam đã xử lý kịp thời, linh hoạt, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là tình hình Biển Đông, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền cả trên không giang thực và không gian mạng.

Đây là một trong những thông tin đáng quan tâm trong bài tham luận sáng ngày 27/1 của Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam tại phiên thảo luận về các văn kiện đại hội đảng.

Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 đã lãnh đạo, chỉ đạo Quân đội thực hiện tốt công tác nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu chiến lược. “Kiên quyết, kiên trì, xử lý kịp thời, linh hoạt, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là tình hình Biển Đông, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước” – Tướng Giang nói.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo tổng kết thực tiễn, xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Quốc phòng, Luật Cảnh sát biển, Luật Biên phòng và nhiều nghị quyết, kết luận, văn bản pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, góp phần hoàn thiện đường lối, chính sách quốc phòng, nghệ thuật quân sự Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Ngoài ra, theo báo cáo của ông Phan Văn Giang thì từ năm 2016 đến nay, quân đội Việt Nam đã điều chỉnh trên 800 tổ chức, trong đó giải thể 260 tổ chức trung gian, phục vụ từ cấp tiểu đoàn đến cấp cục; giảm 10% quân số chiến dịch, chiến lược; ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở các tuyến biên giới, hải đảo…

Cũng theo ông Phan Văn Giang, quân đội Việt Nam cũng đã làm tốt chủ trương dân sự hóa quần đảo Trường Sa; chỉ đạo xây dựng, phát huy hiệu quả 28 khu kinh tế – quốc phòng ở các địa bàn được cho là chiến lược đặc biệt khó khăn dọc biên giới đất liền và hải đảo.

Việt Nam tuyên bố chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông; tuy nhiên Hoàng Sa hiện đang do Trung Quốc quản lý. Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei đều có tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Trường Sa.

RFA

DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan