Tuyên Quang: dự chi 2,5 tỉ đồng may trang phục cho đại biểu dự Đại hội đảng bộ

Văn phòng Tỉnh uỷ tỉnh Tuyên Quang đang mời thầu trong nước 2 gói thầu may trang phục cho các đại biểu dự Đại hội đảng bộ tỉnh với tổng giá trị 2,5 tỉ đồng.

Cụ thể, gói thầu số 1 sẽ may 203 bộ trang phục với dự toán là 1,218 tỉ đồng, gói thầu số 2 may 225 bộ trang phục với dự toán 1,350 tỉ đồng.

Theo yêu cầu, tất cả 428 bộ trang phục này là “chất liệu CASHMERE của Italy, nguyên phụ liệu: Cúc áo, khoá quần, chỉ may nhập của Đức; chất liệu vải lót trong của Nhật”; được may theo số đo cụ thể của từng đại biểu và mang đến tận nhà của từng đại biểu.

Trong khi đó, dự toán ngân sách 2020 của tỉnh Tuyên Quang cho thấy nguồn thu dự kiến từ địa phương là 2,309 tỷ đồng và nhờ Trung ương chi viện 7,367 tỷ.

Một tỉnh có đến gần 30% hộ dân đang thuộc diện nghèo; một tỉnh năm nào cũng phải ngửa tay xin tiền trung ương vài ngàn tỉ đồng, như năm 2020 dự kiến khoảng 7.300 tỉ đồng, mà lãnh đạo tỉnh lại sính ngoại, đắp lên người cán bộ quần là áo lượt, mỗi bộ tới 6 triệu đồng.

Đây là một sự thử thách giới hạn chịu đựng của người dân ở cái đất nước này.

Bài viết liên quan