Vạch trần âm mưu của Quyết còi khi khởi kiện báo Giáo dục

Anh Quyết tuy còi nhưng có võ. Võ ở đây không phải võ Thiếu Lâm, Minh Giáo, Cái Bang, Nga My… mà là võ kể chợ-loại võ không hiếm ở đất An Nam.

Anh khởi kiện Báo Giáo dục, bản chất để câu kéo thời gian trả Công ty Hoà Bình khoản nợ hơn 213 tỷ đồng càng lâu càng tốt, chứ chẳng phải hơn thua vì khoản nợ đã rõ như ban ngày, FLC không thể không trả, nó chỉ là vấn đề thời gian.

Vâng! Đúng là vấn đề thời gian. Với khoản tiền 213 tỷ đồng, mỗi sớm gà xuống chuồng, Công ty Hoà Bình ghánh nửa trăm triệu tiền lãi theo lãi suất ngân hàng và ngược lại, FLC có một khoản tiền chùa, không chịu lãi để đem đầu tư. Sau vài năm, lãi mẹ đẻ lãi con Hoà Bình coi như mất trắng, phá sản. Còn anh Quyết còi vẫn tươi doi dói, ăn sơn hào hải vị, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi hi hi.

Nguồn: FB Hoàng Quốc Hải 

Bài viết liên quan