Vì đâu công ty của đại gia Đặng Thành Tâm báo lỗ liêu xiêu?

Kết quả kinh doanh ảm đạm được lãnh đạo Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc giải thích là do tác động của đại dịch Covid-19.

Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (mã CK: KBC) do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với kết quả kinh doanh ảm đạm.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ này chỉ đạt hơn 202 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng đầu năm đạt 929 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu mảng cốt lõi của KBC là cho thuê đất và chuyển nhượng bất động sản ghi nhận giảm mạnh. Cụ thể, trong kỳ này chỉ đạt 641 tỷ đồng, giảm tới hơn 70%. Cũng trong kỳ này, KBC không có doanh thu bán nhà xưởng, trong khi năm ngoái vẫn đạt hơn 100 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu của KBC.

Trong khi doanh thu giảm mạnh, hầu hết các chi phí trong kỳ của KBC lại tăng cao, trong đó chi phí tài chính 75,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 47 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, KBC báo lỗ 8,6 tỷ đồng trong quý 3. Trong đó, lỗ thuộc về các cổ đông công ty mẹ là gần 21 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của KBC 96 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 645 tỷ đồng cùng kỳ 2019.

Theo giải thích của ban lãnh đạo công ty, kết quả kém khả quan này chủ yếu do tình hình đại dịch Covid-19 xảy ra trong 9 tháng đầu năm 2020 dẫn đến doanh thu bán hàng bị suy giảm.

Có thể thấy, kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm của KBC còn cách xa so với mục tiêu năm 2020 đề ra.

Trước đó, KBC đã đưa ra 2 phương án, trong đó phương án khả quan là tổng doanh thu 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 816 tỷ đồng; Phương án tích cực là 3.600 tỷ đồng doanh thu và 1.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong khi kế hoạch này đều đã được đặt giảm hơn so với kết quả năm 2019.

Cơ cấu hàng tồn kho của KBC.

Tính đến 30/9/2020, hàng tồn kho của KBC cũng có xu hướng tăng lên so với thời điểm đầu năm, đạt 7.887 tỷ đồng. Trong đó, chiếm giá trị lớn nhất nằm ở dự án khu công nghiệp và khu đô thị Tràng Cát với 3.510 tỷ đồng, tiếp đến là dự án khu công nghiệp Tân Phú Trung với 1.554 tỷ đồng…

Hồi đầu năm 2020, KBC do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch cũng đã chi hơn 1.854 tỷ đồng mua lại dự án trên đất vàng Phạm Hùng – dự án Diamond Rice Flower – từ Tân Hoàng Minh.

Đây là dự án KBC phải bán đi 2 năm trước để ghi nhận một khoản thu nhập bất thường nhằm thoát lỗ, nay KBC phải chi ra 1.855 tỷ đồng, tức chênh 355 tỷ đồng, để nhận lại dự án.

Tại thời điểm cuối quý 3/2020, tổng tài sản KBC đạt 19.360 tỷ đồng, tăng hàng nghìn tỷ đồng so với con số 16.432 tỷ đồng hồi đầu năm.