Vi phạm của Tất Thành Cang chưa hết thời hiệu như đã công bố?

Đây là nhận định của Luật sư Trần Đình Triển.

Xin trích dẫn:

“Tháng 12/2018, Hội nghị Trung ương 9, khóa XII đã thông qua việc kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020 vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.”

Tuy nhiên vừa qua, BCH Đảng bộ TP Hồ Chí Minh chỉ xử lý kỷ luật đối với Tất Thành Cang bằng hình thức khiển trách và cho rằng vì đã hết thời hiệu. Tôi cho rằng đây là một quyết định trái quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và ý nguyện của toàn quân-toàn dân.

Việc xem xét kỹ luật đảng viên cần quán triệt quy định của pháp luật; Điều lệ Đảng và Quy định số 102-QĐ/TU ngày 15/11/2017 của Ban chấp hành trung ương xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm. Đối chiếu với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm của Tất Thành Cang đã được Uỷ Ban kiểm tra trung ương và BCH trung ương kết luận là:

– Hậu quả rất nghiêm trọng;

– Tính chất: làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội và làm ảnh hưởng đến uy tín của Thành uỷ và quản lý nhà nước; gây bức xúc cho quần chúng nhân dân. Làm thiệt lại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Với vi phạm trên của Tất Thành Cang, đối chiếu Quy định số 102-QĐ/TU ngày 15/11/2017 của Ban chấp hành trung ương xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm:

“Điều 3. Thời hiệu xử lý kỷ luật

1- Thời hiệu xử lý kỷ luật về Đảng là thời hạn được quy định trong Quy định này mà khi hết thời hạn đó thì đảng viên có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật.

a) Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng được quy định như sau:

– 5 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

– 10 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức.

b) Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Nếu trong thời hạn xử lý kỷ luật được quy định tại Điểm a Khoản này, đảng viên có hành vi vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm thực hiện hành vi vi phạm mới.

2- Không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đảng đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; vi phạm về chính trị nội bộ; về an ninh, quốc phòng, đối ngoại có xâm hại đến lợi ích quốc gia và việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp”. https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/quy-dinh-102-qd-tw-2017-xu-ly-ky-luat-dang-vien-vi-pham-118672-d1.html#chidanthaydoi

Như vậy, sai phạm của Tất Thành Cang phải áp dụng khoản 2 Điều 3 Quy định nói trên của BCH trung ương thì không thuộc đối tượng áp dụng thời hiệu (luôn luôn còn thời hiệu) khi xem xét kỹ luật.

Đề nghị BCH Đảng bộ TP Hồ Chí Minh xem xét lại kỹ luật đối với Tất Thành Cang. Tôi cho rằng phải khai trừ ra khỏi Đảng và chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra để xem xét xử lý trách nhiệm hình sự. Có như vậy mới phù hợp với vi phạm của Tất Thành Cang và hợp ý Đảng lòng dân, đúng pháp luật./.

(Ls Trần Đình Triển)

Từ khóa:
Bài viết liên quan