Vì sao 60 cán bộ, lãnh đạo ở Quảng Ngãi đồng loạt xin nghỉ hưu trước tuổi?

Trong số 60 cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi có 3 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 1 Tỉnh ủy viên, nguyên Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi.

Ngày 15-9, ông Phạm Tấn Hoàng, nguyên Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, xác nhận ông đã nghỉ hưu sớm (trước 20 tháng) kể từ ngày 1-9. “Tôi viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân và tạo thuận lợi cho việc kiện toàn công tác cán bộ tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sắp tới, để bầu ra người xứng đáng giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi”, ông Hoàng chia sẻ.

Ngoài trường hợp ông Hoàng, có 3 người khác trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. “Tôi đã có đơn và đang chờ quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi… Việc có đơn xin nghỉ xuất phát từ nguyện vọng cá nhân, để tổ chức thuận lợi trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ”, một cán bộ có đơn xin nghỉ trong Ban Thường vụ chia sẻ.

Ông Phạm Tấn Hoàng, nguyên Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi đã nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1-9

Ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi, cho biết đến thời điểm này có 60 cán bộ, lãnh đạo từ cấp xã đến cấp tỉnh xin nghỉ hưu trước tuổi do không đủ tuổi tái cử. “Nhiều cán bộ, lãnh đạo cấp xã, huyện, TP Quảng Ngãi đã nghỉ hưu trước tuổi bắt đầu từ ngày 1-9”, ông Dụng nói.

Theo ông Dụng, đây là những cán bộ xin nghỉ hưu sớm theo Nghị định 26 quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

“Cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi là đáng hoan nghênh. Qua đó sẽ tạo điều kiện cho lớp cán bộ kế cận phát huy năng lực, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương”, ông Dụng chia sẻ.

Ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo Nghị định 26, những cán bộ thuộc diện không đủ điều kiện tái cử có thể lựa chọn 1 trong 3 chính sách hiện hành. Thứ nhất, nếu lãnh đạo có nguyện vọng thì được nghỉ hưu trước tuổi. Thứ hai, cán bộ lãnh đạo có thể nghỉ chờ hưu. Thứ ba, nếu cán bộ lãnh đạo có nguyện vọng tiếp tục công tác thì tổ chức sẽ bố trí công việc phù hợp.

NLĐ

 

DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan