Vì sao chưa kỷ luật được Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai?

Ủy ban Kiểm tra T.Ư có quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Đặng Phan Chung đã hơn 2 tháng nhưng ông Chung vẫn chưa bị kỷ luật về chính quyền…

Ông Đặng Phan Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Gia Lai

Sau hơn 2 tháng Ủy ban Kiểm tra Trung ương có quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Đặng Phan Chung, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, đến nay ông Chung vẫn chưa bị kỷ luật về mặt chính quyền. Thông tin này được một lãnh đạo tỉnh Gia Lai xác nhận với PV vào ngày 22/9.

Ngày 15/9 vừa qua, tại cuộc họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 (sẽ diễn ra từ ngày 27- 30/9), khi được hỏi về 2 trường hợp trên, ông Huỳnh Quang Thái, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Hiện nay, phương án nhân sự đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét. Kết quả cụ thể sẽ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đại hội quyết định và đại hội có tín nhiệm hay không”.

Trước ngày 24/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đặng Phan Chung, do ông Chung đã can thiệp không đúng quy định vào hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo quy định tại khoản 6, điều 2, Quy định 102 của Bộ Chính trị về kỷ luật đảng viên vi phạm thì đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức Nhà nước, đoàn thể chính trị – xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan Nhà nước và điều lệ của đoàn thể.

Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn trên, việc kỷ luật ông Chung về mặt chính quyền vẫn chưa triển khai, dù HĐND tỉnh Gia Lai đã có công văn đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn về quy trình và thẩm quyền xem xét kỷ luật về mặt hành chính.

HĐND tỉnh Gia Lai cho biết, chưa có văn bản nào quy định việc xử lý kỷ luật về hành chính đối với chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Ngày 31/8 vừa qua, Bộ Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn, đề nghị HĐND tỉnh Gia Lai căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức, quyết định kỷ luật về Đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Quy định của Tỉnh uỷ Gia Lai về phân cấp quản lý cán bộ để đề xuất cấp thẩm quyền quyết định xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Chung.

Dù hướng dẫn của Bộ Nội vụ như trên, tuy nhiên lãnh đạo tỉnh Gia Lai lại cho biết, “xem đi xem lại” thì thấy các văn bản đều không quy định rõ cấp có thẩm quyền quyết định xử lý kỷ luật hành chính với chức danh Phó chủ tịch HĐND (do chức danh này HĐND tỉnh bầu và Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn).

Ngày 18/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 112/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Tại điều 20 quy định: Đối với các chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính Nhà nước do Quốc hội phê chuẩn thì Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xử lý kỷ luật.

Theo Nghị định này, trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ thì cơ quan có thẩm quyền quản lý sử dụng, đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật. Trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của Thủ tướng Chính phủ thì đề xuất được gửi đồng thời tới Bộ Nội vụ để thẩm định, báo cáo thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Dù bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo, song ông Đặng Phan Chung cùng với ông Nguyễn Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai (cũng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo) vẫn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai giới thiệu nhân sự để bỏ phiếu bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

baogiaothong.vn

Từ khóa:
DMCA.com Protection Status