Liên doanh Việt – Nga “ném” cả triệu USD ra cửa sổ chỉ vì đặt niềm tin sai chỗ

Biết rõ đối tác không đủ năng lực phương tiện thực hiện thầu, nhưng với lý do “đây là nhà thầu duy nhất” đồng ý hợp tác, VSP (Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro) vẫn ký hợp đồng thuê thi công gói thầu. Kết quả, VSP mất trắng hơn 1,12 triệu USD.

Đi tìm nhà thầu để “sang ngang” gói thầu lớn

Tổng công ty thăm dò khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP POC) là chủ gói thầu hủy giếng dầu DH-1P, DH-2P, DH 3P tại mỏ Đại Hùng, Lô 05-1A.

Ngày 29/6/2018, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) nhận được thư mời thầu số 1066/PVEPPOC-CPM từ PVEP POC để tham gia gói thầu nói trên.

VSP đã liên hệ với nhiều nhà thầu phụ có khả năng thực hiện công việc, cho đến khi Công ty CAV Energy Sdn Bhd (sau này được đổi tên thành Xtreme Subsea Solution Sdn. Bhd – (Xtreme) liên hệ và nhận được công văn đề xuất hợp tác vào 3/7/2018.

Cụm mỏ Đại Hùng

VSP đã chỉ đạo Xí nghiệp khoan & sửa giếng (thuộc VSP) nghiên cứu, báo cáo và đề xuất về việc có thể tham gia được gói thầu hay không.

Ngày 9/7/2018, Xí nghiệp khoan & sửa giếng đã có công văn số 1310/XNKSG đề xuất cho phép VSP tham gia đấu thầu gói thầu nói trên, đã được lãnh đạo VSP phê duyệt ngày 13/7/2018.

Do đây là gói thầu có phạm vi công việc lớn, cung cấp dịch vụ thiết kế, cung cấp giàn khoan, tàu DP, cung cấp vật tư thiết bị mang tính chất đặc thù và các dịch vụ liên quan khác để thực hiện công việc hủy giếng theo yêu cầu của khách hàng. Vì vậy, các phòng chuyên môn của VSP đã đề xuất trong Báo cáo tham gia dự thầu và được lãnh đạo đồng ý cho đàm phán, ký kết thỏa thuận hợp tác với các công ty tiềm năng để cùng tham gia thực hiện gói thầu.

Trên cơ sở đề xuất hợp tác VSP đã họp với Xtreme để xem xét hồ sơ năng lực và khả năng hợp tác và đã nhận định:

Xtreme là công ty lớn của Malaysia, có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ về quản lý dự án, thiết kế và thực hiện hủy giếng trong ngành dầu khí. Xtreme sở hữu tàu DP Floating Unit đáp ứng hoàn toàn yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thực hiện công việc của PVEP POC.

Ngay sau đó, VSP đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với Xtreme với nội dung chính là Xtreme sẽ cung cấp dịch vụ thiết kế và phương án kỹ thuật thi công hủy giếng, cung cấp tàu khoang DP Floating Unit và thực hiện các công việc liên quan đến tàu khoan theo yêu cầu trong ITB (bơm trám xi măng, dịch vụ đối áp ngầm, kéo thả ống…)

Các điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng thầu phụ giữa VSP với Xtreme sẽ back-to-back với các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng thầu chính giữa VSP với PVEP POC.

Sau 1 thời gian thương thảo, Xtreme đồng ý với giá chào thầu là 18.410.424 USD (không bao gồm thuế nhà thầu phụ nước ngoài).

Trên cơ sở chào giá của Xtreme, VSP đã thống nhất PVEP POC với giá chào thầu là 25.863.180 USD (chưa bao gồm 10% VAT).

Nguy cơ “mất trắng” từ việc lựa chọn nhà thầu không đủ năng lực

Ngày 17/12/2018, VSP nhận được thông báo trúng thầu (LOA) từ PVEP POC.

Theo đó ITB quy định, Bảo lãnh dự thầu sẽ bị tịch thu nếu hợp đồng không được thống nhất và ký kết trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành LOA.

Theo quy định trong hợp đồng, VSP cần nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho PVEP POC, đồng thời ghi rõ, trong trường hợp lỗi của nhà thầu khiến hợp đồng không thể thực hiện, PVEP POC có quyền gọi từ giá trị bảo lãnh số tiền bằng các chi phí thực tế đã phát sinh do lỗi của VSP.

Ngày 10/1/2019, PVEP POC và VSP ký hợp đồng số PVEPPOC-18-10597 về việc “Cung cấp dịch vụ thiết kế và hủy giếng DH-1P, DH-2P, DH-3P tại mỏ Đại Hùng, Lô 05-1A”.

Đến ngày 20/2/2019, VSP ký hợp đồng số 0101/18/N-D5/VSP5-Xtreme với nhà thầu phụ Xtreme để thực hiện dự án nói trên. Các điều khoản trong hợp đồng là back-to-back với các điều khoản trong hợp đồng giữa PVEP POC và VSP. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án thì phát hiện, hợp đồng thuê tàu của Xtreme với chủ tàu Norshore Atlantic chỉ có giá trị theo từng năm. Theo đó, Xtreme chỉ có hợp đồng thuê tàu cho năm 2018.

Đến 30/3/2019, Xtreme gửi thông báo cho VSP là không thể huy động được tàu Norshore Atlantic theo đúng tiến độ hợp đồng.

Ngày 10/7/2019, PVEP POC gửi công văn cho VSP, thông báo các phương án thay thế do VSP đề xuất không được chấp nhận so với yêu cầu của ITB và hợp đồng.

Ngày 18/7/2019, VSP gửi công văn số 3811/TTDV cho POC đề nghị gia hạn bảo lãnh đến 23/10/2019 để các bên xác định các chi phí đã phát sinh. Theo VSP thì do Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cũ hết hạn vào ngày 23/7/2019, phù hợp với quy định tại Điều 8.2 Hợp đồng ngày 19/7/2019, VSP thông báo và gửi Sửa đổi bảo lãnh cho PVEP POC. Theo đó, được gia hạn thêm 3 tháng.

Tuy nhiên, đến ngày 25/7/2019, Ngân hàng Vietcombank đã gửi công văn cho VSP thông báo đã chuyển toàn bộ giá trị bảo lãnh cho PVEP POC theo yêu cầu của PVEP POC. (tương đương 6% giá trị hợp đồng)

Như vậy số tiền bảo lãnh để thực hiện gói thầu của VSP đã bị mất, hiện VSP chỉ có thể tiến hành làm việc với Xtreme để yêu cầu bồi thường các chi phí thiệt hại do lỗi không thực hiện được hợp đồng của Xtreme theo các quy định trong hợp đồng.

Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi nhận được thì đến thời điểm hiện tại Xtreme vẫn chưa nộp tiền bảo lãnh hợp đồng và VSP vẫn đang trong tình trạng…“đi đòi” bồi thường.

Trong việc thực hiện gói thầu nói trên, nhiều dấu hiệu cho thấy, VSP đã không khảo sát, kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng khi lựa chọn nhà thầu. Chính vì vậy mà Tập đoàn dầu khí Việt Nam cũng đã có điện FAX số 594/FAX-KTDK vào ngày 4/4/2019 về việc thực hiện gói thầu của VSP. Theo đó nhận định, việc chậm hủy giếng sẽ ảnh hưởng tới các kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng lớn khác của mỏ Đại Hùng, lô 05-1a, gây nguy cơ phát sinh các chi phí liên quan, có thể ảnh hưởng tới kế hoạch khai thác của mỏ Đại Hùng và của Tập đoàn. Vì vậy, tập đoàn đã yêu cầu VSP nhanh chóng thực hiện mọi giải pháp nhằm triển khai công tác hủy các giếng mỏ Đại Hùng theo tiến độ của hợp đồng đã ký, giảm thiểu ảnh hưởng tới kế hoạch của PVEP/PVEP POC và của Tập đoàn.

Phía VSP cũng đã cố gắng tìm kiếm một số phương án thay thế, tuy nhiên các phương án đều không khả khi do tiến độ thực hiện. Chính vì vậy đã dẫn tới nguy cơ “mất trắng” hơn 1 triệu USD.

Theo Congluan.vn