VTV1: Thuyền cứu trợ của các đoàn thiện nguyện tự đi có thể làm sụp nhà dân

Trong bản tin hôm qua, Biên tập viên Liên Liên của VTV1 nói rằng: “Thuyền cứu trợ của các đoàn thiện nguyện tự đi không những không đạt được hiệu quả mà còn làm ảnh hưởng đến công tác cứu trợ của lực lượng chính quyền nơi đây.

Việc di chuyển của các thuyền thiện nguyện bằng thuyền to mà không biết điều chỉnh tốc độ dẫn đến sóng đánh vào nhà dân, mà nhà dân đang ngập trong lũ lâu ngày, có thể làm sụp đổ nhà dân”.

Kiểm Tin đã tra cứu và đến thời điểm này không tìm thấy bất kỳ hình ảnh hay lời kể nào xác nhận có trường hợp sụp đổ nhà như giả thiết của BTV Liên Liên.

Trước đó, VTV cũng có bài “Làm từ thiện, hỗ trợ người dân vũng lũ như thế nào cho đúng pháp luật?”

Nếu người vận động quyên góp gian dối, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền, hàng, lợi dụng hoạt động từ thiện để vụ lợi thì có thể bị truy cứu trách nhiệm theo pháp luật.

Hiện nay, quy định của pháp luật đã có nhằm ngăn chặn một số cá nhân, tổ chức lợi dụng danh nghĩa từ thiện để tư lợi cho mình. Tuy vậy, không có quy định nào cấm hay truy cứu trách nhiệm với cá nhân, tổ chức vận động quyên góp làm từ thiện, giúp đỡ người khác. Vì việc cứu trợ nhân dân khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn… không chỉ là việc của nhà nước hay tổ chức, đoàn thể nào mà cần huy động mọi nguồn lực trong dân, khuyến khích mỗi cá nhân phát huy tinh thần tương thân tương ái.

Như vậy, chỉ cần một cá nhân kêu gọi quyên góp trên danh nghĩa của chính mình chứ không giả mạo hay mượn danh nghĩa hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban MTTQ, thì không vi phạm pháp luật.

Hoặc, khi một cá nhân nào đó kêu gọi mọi người đóng góp cứu trợ và chính họ đã bỏ ra một khoản tiền để bản thân mang đi cứu trợ, thì người này đã trở thành người cứu trợ, không còn là người chỉ tổ chức vận động (việc làm này khác hẳn với một cá nhân lập một tài khoản rỗng và kêu gọi mọi người đóng góp vào đó mang tính chất chuyên nghiệp).

Cho nên việc kêu gọi mang tính tự phát nhằm tập hợp một nhóm người với nhau để cùng đi cứu trợ, thì nhà nước không cần phải điều chỉnh. Thậm chí những người này có quyền cứu trợ trực tiếp mà không cần thông qua cơ quan nhà nước.

Hơn nữa, nếu một ai đó làm từ thiện thông qua quỹ từ thiện, theo Khoản 13 Ðiều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân về thu nhập được miễn thuế, cụ thể: “Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận”.

Nhưng nếu người vận động quyên góp gian dối, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền, hàng hoặc lợi dụng hoạt động từ thiện để vụ lợi thì có thể bị truy cứu trách nhiệm về hành vi của mình.

VTV

Bài viết liên quan