Vụ Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM bị tố cáo là có cơ sở

Nội dung Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn bị tố cáo bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim làm Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội khi chưa đủ điều kiện ‘là có cơ sở’.

Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM, nơi xảy ra vụ cán bộ dâm ô nhiều bé gái mà Báo Thanh Niên từng phản ánh /// ảnh: Công Nguyên
Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM

Ngày 24.2, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM có báo cáo gửi UBND TP.HCM và Thanh tra TP kết quả thực hiện các kết luận nội dung tố cáo ông Lê Minh Tấn (Giám đốc Sở LĐ-TB-XH) liên quan việc bổ nhiệm cán bộ, kỷ luật nhân viên làm việc tại Trung tâm hỗ trợ xã hội (thuộc Sở LĐ-TB-XH) – nơi xảy ra vụ việc ông Nguyễn Tiến Dũng d âm ô nhiều bé gái năm 2019. Liên quan vấn đề này, tháng 12.2019 bà Võ Thị Thanh Kim bị kỷ luật giáng chức từ giám đốc xuống làm phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội.

Cụ thể, ngày 25.11.2020, UBND TP kết luận các nội dung tố cáo ông Lê Minh Tấn. Theo đó, nội dung tố cáo ông Tấn bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim làm Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội khi chưa đủ điều kiện “là có cơ sở”. Đồng thời, việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại ông Võ Thanh Quang làm Phó giám đốc Trung tâm trên khi không đủ điều kiện, tiêu chuẩn là tố cáo đúng. UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm Sở LĐ-TB-XH trong việc bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim. Giám đốc Sở LĐ-TB-XH có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội chưa thực hiện đầy đủ theo chỉ đạo về xác định lại trách nhiệm của 20 viên chức, người lao động liên quan trực tiếp trong các ca trực của ông Nguyễn Tiến Dũng; đồng thời kiểm điểm các phòng, ban, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại ông Võ Thanh Quang khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH về kết quả thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM: Việc kiểm điểm Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội khi chưa thực hiện đầy đủ theo chỉ đạo về xác định lại trách nhiệm của 20 viên chức, người lao động có liên quan trực tiếp trong các ca trực của ông Nguyễn Tiến Dũng, ngày 31.12.2020 Giám đốc Sở ra thông báo phê bình, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với bà Võ Thị Thanh Kim, không để xảy ra các thiếu sót tương tự trong thời gian tới.

Về kiểm điểm các phòng, ban cá nhân có liên quan trong việc tham mưu bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại ông Võ Thanh Quang khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn, ngày 22.12.2020, Giám đốc Sở đã ban hành kế hoạch kiểm điểm bà Vũ Phương Loan, Phó chánh văn phòng Sở LĐ-TB-XH, trong việc tham mưu bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim. Ngày 31.12.2020, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH đề nghị bà Loan rút kinh nghiệm trong tham mưu về công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới.

Về việc rà soát, chấn chỉnh và hoàn thiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo đúng quy định, ngày 3.9.2020, Giám đốc Sở đã ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Sở thay cho các quy chế bổ nhiệm trước đó. Đồng thời, ngày 4.1.2021, Sở LĐ-TB-XH đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị tiến hành rà soát đối với các trường hợp đang giữ chức danh lãnh đạo quản lý phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; rà soát, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý đối với nhân sự trong nguồn quy hoạch. Trường hợp chưa đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh lãnh đạo, quản lý thì đề nghị các cá nhân mau chóng hoàn thiện và tổ chức cho đi bồi dưỡng đào tạo.

Từ khóa: ,
Bài viết liên quan