Vụ ông Dũng (lò vôi) tố cáo Võ Hoàng Yên, lại dính đến ‘một việc tưởng là tốt đẹp nhưng tiềm ẩn những trần trụi phía sau’

Bà Hằng, và cả chồng là ông Dũng đã công khai tố cáo ông “thần y” lừa đảo mình nhiều tỷ đồng và lừa cả bá tánh, bệnh nhân trong một đường dây gia đình (của ông Yên) khép kín và tinh vi. Báo đã đăng, bà Hằng cũng cho biết đã tố cáo lên Bộ công an nên chắc mọi việc sẽ có kết quả trong nay mai.

Chi tiết làm tôi chú ý là họ bị “lừa đảo” cũng từ việc xây chùa. Một công việc tưởng là tốt đẹp nhưng lại tiềm ẩn những lý do trần trụi phía sau. Cái chính là Phật giáo tại VN đã biến dạng theo kiểu tín ngưỡng dân gian. Rất, rất nhiều Phật tử tin rằng thường xuyên đi chùa cúng dường là có thể giải được nghiệp xấu trong khi giáo pháp của Phật giáo là không thể, không đơn giản “mua bán” như vậy!

Nghiệp là do cá nhân tạo ra ở đời này và nhiều đời quá khứ, không một ai có thể giải trừ (dù là Đức Phật) ngoài chính kẻ tạo nghiệp. Muốn giải trừ thì phải tu tập, muốn tu tập thì phải nghe hoặc tìm hiểu chánh pháp. Phải hiểu Tứ diệu đế, Bát chánh đạo là gì, rồi từ đó mà tu, chớ bố thí, cúng dường thôi, dù lòng thành cũng… không ăn thua!

Mà cái này mới quan trọng: là tài vật cúng dường đó phải chân chính, là tiền mồ hôi nước mắt làm ra thì mới tạo phước, đồng tiền có được bằng những cách mờ ám, có xây một triệu ngôi chùa, cũng không hề tạo phước!

Chánh pháp của Thích Ca là rõ ràng, không thể lấy cái phúc này để đổi, trừ cho cái nghiệp xấu đã tạo ra. Cúng dường không thể chuộc tội. Nhân quả không thể lẫn lộn, không thể mua chuộc, nó là quy luật trong cõi này, đức Phật chỉ ra cho chúng ta thấy chớ không phải ngài tạo ra, đừng có hối lộ ngài! 😎.

Nhưng các ông sư hình như ít nói đến điều đơn giản này?

Trong thời buổi tha hóa theo kiểu xây chùa để làm kinh tế “du lịch tâm linh” hiện nay, việc xây chùa có tạo phước không? Tôi nghĩ là “Không”. Vì xây chùa, giao cho đám sư sãi không thông đạo pháp, không lo tu tập mà chỉ biết lừa đảo người dân u mê đến cúng bái tiền bạc, trục vong, cúng sao.., những tục đi ngược với quan điểm của Phật giáo chính thống thì chỉ góp phần phá hoại chánh pháp. Cái này nếu không tạo nghiệp bất thiện thì cũng không phước đức chi.

Đã không phước đức, tâm không định thì khi tiền tài quá lớn, kích thích lòng tham, tố cáo kiện cáo, bi hài nhưng đó là quá trình vận động của Luật Nhân Quả.

Chi bằng như nhân gian nói “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy kiểng chùa”, cái mà anh Mạnh ngoài Hà Nội vừa làm, đáng quý biết bao.

Fb Nguyễn Đình Bổn 

Bài viết liên quan