World Bank tr.ừ.ng ph.ạt công ty Tây Ban Nha vì thông đồng th.a.m nh.ũ.ng trong hai dự án lớn ở Việt Nam

Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) công bố tước quyền tham gia các dự án của nhóm này trong vòng 3,5 năm đối với Tập đoàn kỹ thuật Grupo Mecánica del Vuelo Sistemas có trụ sở ở Tây Ban Nha. Nguyên nhân là do tập đoàn này có dính líu đến các hành v.i thông đồng, th.am nh.ũng và gi.an l.ận liên quan đến hai dự án lớn tại Việt Nam: Dự án Phát triển bền vững Thành phố Đà Nẵng và dự án Phát triển Giao thông Đô thị Hà Nội.

Mạng báo Global Construction Review loan tin ngày 8/3/2021. Theo đó, với quyết định vừa nêu, Tập đoàn kỹ thuật Grupo Mecánica del Vuelo Sistemas không được tham gia các dự án được các cơ quan, tổ chức của Nhóm Ngân hàng Thế giới cung cấp tài chính.

Nhóm Ngân hàng Thế giới cho biết một số thành viên của ban điều hành cũ của Tập đoàn này đã thông đồng với hai nhà tư vấn thiết kế để đạt được lợi thế cạnh tranh không công bằng trong việc đấu thầu hai dự án vừa nêu. Họ đồng ý trả một khoản hoa hồng cho một môi giới để gây ảnh hưởng trong quá trình đấu thầu và giành hợp đồng. Tập đoàn này cũng đã không công bố có liên quan vào việc soạn thảo các tài liệu thầu cho hai dự án này.

Dự án Phát triển bền vững Thành phố Đà Nẵng có mục tiêu là nâng cao khả năng tiếp cận của người dân thành phố đối với các dịch vụ thoát nước, thu hồi và xử lý nước thải, mạng lưới đường huyết mạch và giao thông công cộng ở Thành phố Đà Nẵng.

Dự án Phát triển Đô thị Hà Nội được thiết kế để gia tăng khả năng di chuyển trong khu vực đô thị của Hà Nội thông qua việc tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng trong một số vành đai giao thông được lựa chọn.

Nhóm Ngân hàng Thế giới cho biết thời hạn trừ.ng ph.ạ.t ghi trong quyết định này đã được giảm nhẹ có điều kiện vì tập đoàn Grupo Mecánica del Vuelo Sistemas có những hợp tác tích cực và tình nguyện có các hành động kh.ắ.c ph.ục những sai phạm trước đây.