Xót xa lời vợ chiến sĩ công an thiệt mạng vụ Đồng Tâm: “Chồng ơi, 3 nghìn quân sao lại là anh!”

Những ngày Đồng Tâm nóng nhất, tôi đã nói rằng những kẻ cổ vũ bạo loạn là lũ thèm thấy máu. Bây giờ thì có máu rồi đấy.

Tôi sẽ không nói cụ thể những chiến sĩ hy sinh vì sao, chỉ có thể nói, RẤT DÃ MAN. Từ sau đây, sẽ không thể gọi bọn bò vàng là “các bạn” nữa, dù chỉ gọi đùa.

Trên thế giới này, có ở đâu mà quân đội cần sử dụng đất, dân lại có quyền chống đối? Hơn thế, chống đối đơn thuần để đòi tiền.

Bởi vì, đất đấy không phải mồ mả tổ tiên hương hỏa ông cha. Bởi vì, đất ấy không có nhà cửa xây cất, chùa chiền đền miếu thờ tự. Bởi vì, đất ấy không phải đất đang canh tác bờ xôi ruộng mật hay trồng cây lâu niên, mà đã quy hoạch treo trong 2 thập kỷ. Bởi vì, đất ấy không phải long mạch huyệt rồng, thánh tích chi bảo gì gì.

Chỉ đòi tiền đền bù (đúng hay sai thôi cứ cho là đặt sang bên nhé) cho phần đất có cũng được không có cũng được, mà đòi nào là “tử thủ”, nào là “thà hy sinh tất cả”, nào là “cùng sống chết”… Nghe nó có thuận tai không?

Ví dụ bảo họ đến bốc mả tổ mình đi đã đành chứ? Đây quân đội nước mình lấy miếng đất trống (vốn do chính quân đội quản lý), mà làm như quân Tàu vào chiếm thủ đô?!

Vì đòi quyền lợi, mà khi thì bắt giữ người trái phép, lúc thì chửi bới lăng mạ, đến nay lại giết người dã man. Còn ai mở mồm nói những kẻ chống đối ở Đồng Tâm là đúng, thì thực không phải con người nữa rồi.

Mà là lũ quỷ.

Sau đây, không thể để một đồng chí áo sơ mi trắng tươi cười xuống vỗ về và hứa vung lên những điều trái luật nuôi mầm loạn một lần nữa.

Theo fb: Mạnh Dương